Kai Zar – Maunt Nge Phaw Ko Lwann Tae Nya (ကိုင္ဇာ – ေမာင့္ငယ္ေဖာ္ကိုလြမ္းတဲ့ည)

Play List

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!


ကိုင္ဇာ - ေမာင့္ငယ္ေဖာ္ကိုလြမ္းတဲ့ည

Kai Zar Albums!
Kai Zar – Maunt Nge Phaw Ko Lwann Tae Nya (ကိုင္ဇာ – ေမာင့္ငယ္ေဖာ္ကိုလြမ္းတဲ့ည)

Kai Zar Albums!

Couple

Coming Soon!

Various

Coming Soon!